Subsidie en crowdfunding

T&B Jubilee wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van:

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent.

 

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

En door crowdfunding via:

Voor je Buurt is hét crowdfunding en -sourcingplatform voor je buurt, dorp en stad. De missie is om mensen met creatieve, leuke, inspirerende en soms broodnodige ideeën voor buurten, dorpen en steden te helpen bij het opzetten en realiseren van hun initiatief via crowdfunding en/of crowdsourcing. Via Voor je Buurt kun je als initiatiefnemer donaties (crowdfunding) en kennis, hulp en materiaal (crowdsourcing) werven.

Crowdfunding groot succes

Onze crowdfunding-actie is afgesloten met een geweldig resultaat. We hebben 130 procent van ons streefbedrag binnengehaald. Alle gulle gevers: heel erg bedankt!

Daarnaast hebben we subsidie toegezegd gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB Fonds. We gaan een mooi feestje bouwen in september!